• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • ITALIAN
  • DUTCH
Kärnten Lust am Leben

Imprint

Terrassen Camping Ossiach Martinz KG
Handelsregisternummer:
118/FE
Adres:
Ostriach 67, A-9570 OSSIACH
Eigenaar:
Dr. Josef Martinz
BTW-nr.: ATU 25648207
Contact:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel. nr.: 0043-4243/436
Fax nr.: 0043-4243/8171
Handelsregistergerecht: Landesgericht Klagenfurt
Toezichthoudende instantie: BH Feldkirchen
Aangeven prijzen inclusief BTW UST
Doel van de onderneming:
camping, recreatiebedrijf, gastronomie, tabakswinkel, levensmiddelenhandel
Verklaring inzake de strekking van de website:
informatie over toeristische aanbiedingen en eigen producten
Directeuren:
Dr. Richard Josef Martinz , Bruno Martinz

© www.terrassen.camping.at - alle rechten voorbehouden.
Indien niet iets anders wordt vermeld vallen alle pagina’s op deze internetaanbieding onder het auteursrecht  (copyright). Dit geldt in het bijzonder voor teksten, foto’s, databases, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden met inbegrip van hun rangschikking op de web-pagina’s. Het reproduceren of gebruiken van dergelijke pagina’s (of delen hiervan) in andere elektronische of gedrukte publicaties en het openbaar maken ervan (ook op Internet) is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Toestemming tot publicatie van de webpagina’s kan de redactie verlenen (impressum). Foto’s, grafieken, tekst- of andere bestanden kunnen nog steeds geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden. Alle in het kader van het Ínternetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het desbetreffende geldige merkenrecht en de possessoire rechten van de desbetreffende ingeschreven eigenaren. Uit louter en alleen de vermelding in ons Internetaanbod kan niet de conclusie worden getrokken dat merknamen niet door de rechten van derden zijn beschermd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De publisher heeft alle in zijn ressort ter beschikking gestelde informatie naar eer en geweten aangemaakt en gecontroleerd. Er wordt evenwel geen aansprakelijkheid aanvaard voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit en permanente beschikbaarheid van de beschikbaar gestelde informatie. Ongeacht de wettelijke regelingen geldt voor het ter beschikking gestelde informatieaanbod de volgende aansprakelijkheidsbeperking:

De publisher en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de gebruikmaking of niet-gebruikmaking van de in het Internetaanbod van de publisher aangeboden informatie. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade die bij het oproepen of downloaden van gegevens door computervirussen of bij het installeren of gebruikmaken van software wordt veroorzaakt. Met naam genoemde Internetsites geven de opvattingen en inzichten weer van de personen die deze hebben gemaakt. De publisher behoudt zich uitdrukkelijk voor om afzonderlijke webpagina’s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken.

Links en verwijzingen
De publisher is overeenkomstig de desbetreffende wetten alleen verantwoordelijk voor de "eigen inhoud" die hij ter gebruikmaking beschikbaar stelt. Van deze eigen inhoud dienen kruisverwijzingen ("links") naar de websites van andere aanbieders te worden onderscheiden. Door de als "link" gemarkeerde  kruisverwijzing maakt de publisher de toegang tot "inhoud van derden" mogelijk. Door deze kruisverwijzing zorgt de publisher alleen voor de toegang tot de benutting van deze inhoud. Voor deze inhoud "van derden" is de publisher niet verantwoordelijk, aangezien hij het doorgeven van de informatie niet teweegbrengt, de adressaat van de doorgegeven informatie niet uitkiest en de doorgegeven informatie ook niet heeft uitgekozen of gewijzigd. Ook de automatische korstondige tussentijdse opslag van deze "informatie van derden" vindt wegens de gekozen oproep- en linkmethode niet plaats, zodat ook hieruit geen verantwoordelijkheid van de publisher resulteert voor deze inhoud van derden. Bij de eerste verbinding met deze Internetaanbiedingen heeft de redactie van de publisher de vreemde inhoud evenwel met het oog daarop gecontroleerd of er door deze inhoud sprake kan zijn van een eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Zodra de publisher evenwel vaststelt of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarvoor hij een link beschikbaar heeft gesteld een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid veroorzaakt, zal hij de verwijzing naar dit aanbod onmiddellijk opheffen, voorzover dit technisch mogelijk is en dit in redelijkheid van hem gevergd kan worden. Voor illegale, verkeerde of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die uit hoofde van het benutten of niet benutten van informatie van derden ontstaat is alleen de betreffende aanbieder van de site waarnaar werd verwezen aansprakelijk.

Gegevensbescherming (protocollering)
De web-server van de publisher wordt gerund door de firma Strato. Bij iedere oproep van een Internetbestand worden de volgende toegangsgegevens opgeslagen:

1) de site van waaruit het bestand werd opgeroepen,
2) de naam van het opgeroepen bestand,
3) de datum en het tijdstip van de oproep,
4) de overgedragen gegevenshoeveelheid,
5) de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.),
6) de beschrijving van het gebruikte webbrowsertype danwel het gebruikte besturingssysteem,
7) het IP-adres van de oproepende computer.

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend benodigd voor technische of statistische doeleinden. Een vergelijking met andere gegevensbestanden of zelfs het doorgeven van gegevens aan derden, ook in uittreksel, vindt niet plaats.

In het informatieaanbod van de publisher kunnen cookies und JAVA-applets worden gebruikt. De gebruikmaking van deze functionaliteiten kan door de betreffende gebruiker worden uitgeschakeld via de instellingen van het browserprogramma. Na evaluatie van de jaarlijkse toegangen worden de geprotocolleerde gegevens gewist. In het aanbod van de publisher bestaat de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail-adressen, namen, adressen) bij brieven aan de publisher, voor besteldoeleinden, voor het abonneren van newsletters, voor feedbacks en eventueel voor het deelnemen aan discussieforums of andere diensten. De benutting van de aangeboden serviceprestaties en diensten door de gebruiker gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige baisis. Er dient uitsluitend het recht van de republiek Oostenrijk te worden toegepast.

Opmerking:
indien het bij deze site om een vertaling van een duitstalige site gaat, fungeert deze alleen als oriëntatiehulp. De wettelijke basis is de duitstalige versie van de site.Laatst aangepast ( woensdag, 27 mei 2015 12:12 )  
» WEER
» ROUTEPLANNER
Voer hier uw adres in!Routebeschrijving
Valid XHTML 1.0 Transitional     CSS ist valide!      Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0